Kết cấu bê tông Dramix thân thiện với môi trường
Kết cấu bê tông Dramix thân thiện với môi trường
  • Sử dụng ít thép hơn nhiều so với giải pháp thiết kế bê tông cốt thép thông thường với cùng một mức chịu tải.


Việc giảm mức năng lượng tiêu thu của một công trình là góp phần làm giảm lượng khí thải phát ra và giảm lượng tài nguyên cần phải sử dụng và góp phần bảo vệ môi trường


  • Sử dụng tối thiểu là 20% vật liệu thép tái chế trong quá trình sản xuất.
  • Tạo ra sản phẩm xanh.
    Cùng với việc phải làm phẳng nhẵn để đảm bảo yêu cầu thẩm mĩ, cấu kiện bê tông sợi Dramix đã ngăn chặn tối đa tác nhân gây rỉ, và tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường- Dramix® Green

  • Giúp tạo ra các cấu kiện bền vững

    Sử dụng bê tông sợi sẽ giúp bê tông chống nứt tốt hơn, bền hơn; hạn chế hoàn toàn việc thấm các chất độc hại ra môi trường.

Tags