Các yếu tố quyết định hiệu quả làm việc của sợi thép Dramix
Các yếu tố quyết định hiệu quả làm việc của sợi thép Dramix
1. Cường độ thép của sợi (Tensile Streght).
Cường độ kéo của một sợi bắt buộc tăng tương ứng với độ "mạnh" móc neo của nó. Chỉ có như vậy sợi thép mới thể chịu được các lực tác dụng lên nó.
Cường độ sợi thép Dramix 3D, 4D, 5D lần lượt là 1.225; 1.800; 2.300 (N/mm2)


2. Độ dẻo dài (Elongation)
Độ dẻo của sợi thép Dramix và độ dẻo của bê tông là hai khía cạnh khác nhau:
Sợi Dramix® 3D và 4D làm cho cấu kiện bê tông dẻo bởi việc giãn dài đầu móc neo trong suốt quá trình sợi thép trượt trong lỗ rỗng bê tông mà sợi Dramix chiếm chỗ, chứ không phải bằng độ dẻo sẵn có của sợi.
Trong khi đó, Dramix® 5D thì khác hẳn. Với thiết kế móc neo "Hoàn hảo", đầu móc neo của sợi sẽ không bao giờ bị kéo giãn ra (móc neo cứng vào bê tông). Vì vậy, sợi thép làm tăng tính dẻo của cấu kiện bê tông bằng chính độ dẻo của sợi, tương tự như cốt thép thông thường.
Độ dẻo của sợi Dramix® 3D và 4D là khoảng 1% trong khi Dramix® 5D là 6%

3. Hình dạng vật lý móc neo (Shape/Anchorage)
Sợi thép Dramix® có các loại đầu móc có khả năng neo móc hoàn toàn hoặc giãn dài có kiểm soát trong bê tông.
Bên dưới là cơ chế thực sự tạo ra độ dẻo và cường độ sau nứt của bê tông của từng loại sợi.


Dramix® 3D: Móc neo giãn ra từ từ trong quá trình chịu lực, chính lực ma sát giữa sợi thép và bề mặt lỗ rỗng mà sợi chiếm chỗ sẽ tham gia vào quá trình hình thành khả năng chịu lực của sợi.

4. Chiều dài sợi (Length)
Sợi càng dài thì neo móc càng tốt hơn trong bê tông.
Các loại sàn trên nền đàn hồi và sàn trên cọc như nhà xưởng, nhà kho, đường bê tông, sân bay, cảng, bãi,... thường dùng sợi Dramix® có chiều dài 60mm.

5. Tỉ lệ chiều dài trên đường kính tỉ lệ hướng sợi (L/D ratio)
Thông số này tỉ lệ thuận với chiều dài và tỉ lệ nghịch với đường kính sợi. Điều này được giải thích, với chiều dài sợi cố định (thiết kế dựa theo cấu kiện) thì đường kính sợi càng nhỏ sẽ có nhiều sợi hơn trong cùng một khối lượng/hàm lượng, sợi sẽ có liên kết dày đặc hơn.