Chống nứt cho bê tông khối lớn

Nguyên nhân khách quan:
- Bê tông cốp thép thông thường có bề rộng vết nứt lớn và đây chính là nguyên nhân gây ra thấm.
- Để đảm bảo bề rộng vết nứt nằm trong giới hạn cho phép để chống thấm, lượng thép thiết kế cần lớn hơn bê tông thông thường rất nhiều và cần được tính toán kỹ lưỡng.
- Khi bê tông xảy ra nứt và thấm, không có giải pháp chống thấm triệt để giải quyết được hiện tượng thấm, nhất là trong trường hợp áp lực nước ngầm lớn


Giải pháp kỹ thuật:
- Sử dụng kết cấu bê tông cốt thép + kết hợp sợi thép Dramix để kiểm soát vết nứt có bề rộng nằm trong giới hạn cho phép.
- Bổ xung hóa chất tăng cứng thẩm thấu Penetron để hàn gắn tất cả các vết nứt xuất hiện.


Ứng dụng thực tiễn: