Sàn vô hạn không khe giãn

Nguyên nhân khách quan:
- Các khe cắt và khe giãn luôn là nguyên nhân gây ra nứt vỡ các góc của khe. Hiện tượng này đặc biệt xảy ra nhiều đối với các trung tâm kho vận có tần suất di chuyển forklift lớn trên mặt nền. Sau 2-3 năm, các khe này bị vỡ (bể) cạnh và dẫn tới việc phải duy tu bảo dưỡng. Điều này  không những làm tốn chi phí và ảnh hưởng tới việc hoạt động của kho.
- Đối với các kho sạch, khe giãn chính là một trong những nguyên nhân gây bụi, ảnh hưởng tới kho.
- Đối với các kho lạnh, việc duy tu bảo dưỡng kho là không thể vì chi phí ngừng làm lạnh để sửa chữa là quá lớn
- Vì vậy, yêu cầu kỹ thuật luôn đặt ra cho nhà thiết kế là phải có một giải pháp kết cấu hoàn hảo ngay từ đầu.

Giải pháp kỹ thuật:

- Sử dụng Sàn Vô Hạn (Seamless floor), dùng sợi thép Dramix.


Ứng dụng thực tiễn: