10 ưu điểm Bê Tông cốt sợi thép dân xây dựng cần biết

Trong xây dựng, chi phí và độ bền luôn là hai yếu tố cần được tối ưu. Thế nhưng lại thường không thể hoàn hảo đồng thời cả hai, chi phí thấp thì độ bền cũng rất kém và ngược lại. Và giải pháp tối ưu nhất hiện nay là bê tông cốt sợi thép.