Bài viết: Loại bỏ khe cắt trong sàn công nghiệp, nhà kho

Bài viết của tác giả Sean Page - Wood

Bosfa - NZ Business Manager

Saw cuts are fine in industrial / warehouse yard slabs.....yeah right!

Tác giả : Sean Page-Wood

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sean-page-wood-b05a1222/GIẢI PHÁP CẮT KHE TRONG SÀN NHÀ CÔNG NGHIỆP / NHÀ KHO LIỆU CÓ ỔN…

Khe cắt là gì?

Khe cắt là đường nứt có bề rộng lớn chạy thẳng trên mặt sàn. Khe cắt cần được bố trí và cắt đủ sớm để tạo ra vết nứt và khống chế sự co ngót.

Những khe cắt này sẽ được điền kín và bảo dưỡng thường xuyên, nhưng chắc chắn nó sẽ phải được sửa chữa.
Sửa chữa đường khe cắt và những hư hỏng do đường khe cắt không được bảo dưỡng đòi hỏi phải đóng cửa và dừng hoạt động nhà máy, nhà kho cho tới khi việc sửa chữa được hoàn thành.

Điều này ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế (lớn hơn rất nhiều so với chi phí sửa đường khe cắt)

Giải pháp thay thế

Đó chính là từ bỏ giải pháp khe cắt. Hoàn toàn có thể thiết kế một mặt sàn không khe cắt, khe giãn. Điều này có thể tăng chi phí đầu tư của mặt sàn so với giải pháp dùng khe cắt, tuy nhiên lại tiết kiệm rất nhiều chi phí bảo hành, bảo dưỡng

Thiết kế sàn Combi Dramix 4D của chúng tôi sẽ loại bỏ hoàn toàn mọi khe cắt và mọi chi phí bảo trì, bảo dưỡng

Để tìm hiểu thêm về các dự án Dramix 4D Combi, xin xem thêm thông tin tại link:

http://bosfa.com/applications/combislab/