Nhà may Ghimli Đồng Nai

Địa điểm: Khu công nghiệp Lộc An, Bình Sơn – Đồng Nai
Thời gian: Năm 2016
Diện tích: 20.000m2. 
Chủ đầu tư: GHIMLI - Singapore
Thầu chính: Green Vietnam
Thiết kế: Công ty Giá trị Việt VEV
Thầu phụ hạng mục sàn: Nhà Việt / CFS

Sợi thép Dramix 3D 80/60BG