Nhà may Junzhen Nam Định

Địa điểm: Khu công nghiệp Bảo Minh – Nam Định
Thời gian: Năm 2016
Diện tích: 7.000m2. 
Chủ đầu tư: JUNZHEN- Đài Loan
Thầu chính: Hi Con
Thiết kế: Công ty VIDC

Sợi thép Dramix 3D 80/60BG