Neovia Bình Dương

Địa điểm: Thuận An, Bình Dương
Thời gian: Năm 2016
Diện tích: 4.000m2 
Chủ đầu tư: Neovia
Thầu chính: Công ty xây dựng Hi - End
Ứng dụng: Sàn nền đàn hồi – tải trọng 2T/m2

Sợi thép Dramix 3D 80/60BG