Bắc Kỳ Logisttics

Địa điểm: Khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh
Thời gian: Năm 2016
Diện tích: 14000m2
Chủ đầu tư: Công ty đầu tư Bắc Kỳ

Sợi thép Dramix 3D 80/60BG