Nhà máy nước giải khát Điện Nam- Điện Ngọc- Quảng Nam

Địa điểm: Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Quảng Nam
Thời gian: Năm 2016
Diện tích: 50.000m2. 
Thầu chính: MAEDA VIETNAM
Thiết kế: MAEDA VIETNAM
Thầu phụ hạng mục sàn: COFICO
THIẾT KẾ SÀN BÊ TÔNG CỐT SỢI DRAMIX

Sợi thép Dramix 3D 80/60BG
TẢI TRỌNG SÀN: 0.5T/M2; 1T/M2; 2T/M2; 4T/M2; 5T/M2